NET COM SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. / ul. Rezedowa 21 / 04-232 Warszawa
STRONA GŁÓWNA
Wdrożenie systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmie Net Com
W chwili obecnej firma Net Com Sp. z o. o. korzysta z dotacji Unijnej Działania 8.2,
"Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".
Tytuł projektu "System zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmie Net Com".
Działanie 8.2 jest współfinansowane ze Srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.